Skip to content

Mijá birra

Máhttudakvärmmádahka sáme varresvuohtaj birra

Máhttudakvärmmádahka sáme varresvuohtaj sihti buorre varresvuodav ja sujtov jäbddásasj ävtoj hárráj sámijda Svierigin.

Jages 2017 la Máhttudakvärmmádahka sáme varresvuohtaj barggam åvddånahtátjit buorre varresvuodav ja sujtov jäbddásasj ävtoj hárráj iemeálmmugij sámijda. Värmmádahka gåbttjå dajvajt Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen ja Dalarna. Juohkka dajvan la lenaaktijdiddje sáme varresvuohtaj ja máhttudakvärmmádahka gånnå gávnnuji bargge sáme giella- ja kultuvrramáhttudagájn.

Miján la aj oajvvejuogos ja politijkalasj referánssajuogos. Dajvaj siegen li aj Sámedigge, Svieriga sáme rijkkasiebrre, Sáminuorra, Lánndasiebrre svieriga sáme, Rijkkaorganisasjåvnnå Sáme ja Same Ätnam.

Vuodon bargguj la Strategiddja sáme varresvuohtaj – varresvuoda- ja skihpasujtto mij vaddá buorre ja jäbddásasj varresvuodav sámijda 2020-2030 – tjálos mav juohkka dajvva aktisasjbargon la åmastam. Stradegiddja tjielggi gåk dajva galggi åvddånahttet giella- ja kultuvrrahiebadum varresvuoda- ja skihpasujtov mij vielet kultuvrav, gielav ja sáme patienta viessomvidjurav.

Máhttudakvärmmádahka sáme varresvuohtaj vuodov válldi rievtesvuodavuojnos ja berusti vaj dajva galggi tjuovvot sáme rievtesvuodajt degu iemeálmmugin.

Miján li vihtta oasseulmme

Åhpadit

Aledip kultuvrramáhtov sujton, låpptip máhttudagáv iemeálmmukrievtesvuodaj birra ja åvddånahttep dårjav kultuvrrahielles sujttogávnadimijda.

Åvddånahttet

Doarjjop dajvajt buorre ja lahka sujtov sámijda åvddånahttet. Guoradallap moattelágásj tjoavddusijt, degu dal digitála nävojt ja strategidjak máhtukvuohtalåpptim, aj aktisasjbargo baktu iehtjádij siegen.

Tjalmostahttet

Mij barggap vuojnnusij buktet sáme gielajt ja sáme kultuvrav varresvuoda- ja skihpasujton.

Máhttudagáv vijdedit

Mij tjalmostahttep diehtemahtesvuodajt ja barggap aktan åvddånahtátjit etalasj sáme guoradallamav.

Jåhtuj biedjat

Mij barggap ásatjit rijkalasj máhttudakguovdátjav sáme varresvuohtaj.