Skip to content

Söker du vård?

För dig i behov av vård, stöd eller hjälp

Kunskapsnätverket för samisk hälsa erbjuder inte vård eller behandling, men nedan har vi samlat information som kan vara till hjälp för dig som söker vård, stöd eller hjälp.

En kåsa med kaffe, en bit torrkött och en kniv.
Foto: Ann-Kristin Solsten

Kontakta vården

Kunskapsnätverket för samisk hälsa bedriver inte vård och tar inte emot patientärenden. Kontakta din hälsocentral för att boka tid eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Du kan också hitta information på www.1177.se. Vid akut sjukdom, ring 112.

Önskar du vård på Sanks? 

Sanks stödjer regionerna att ge psykiatrisk vård till personer med samisk bakgrund. Sanks är ett samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsa och missbruk i Norge. Om du bor i Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten har du möjlighet att få vård via Sanks. Kontakta din hälsocentral eller vårdcentral så hjälper de dig. Läs mer på 1177.se.

I filmen berättar Frøydis Nystad Nilsen – specialistläkare vid Sanks – mer om vad det innebär att få en remiss till Sanks.


Är du orolig för ett barn? 

Alla barn har rätt att växa upp i trygghet. Alla vuxna har därför ett ansvar att uppmärksamma och agera vid misstanke att ett barn inte mår bra. Om du misstänker att ett barn far illa bör du alltid anmäla din oro till socialtjänsten. Kom ihåg att som privatperson kan du vara anonym.

1177.se kan du läsa mer om hur barn kan fara illa, hur det kan märkas, om att kontakta socialtjänsten och vad som händer då. På Rädda barnens hemsida finns också bra information för dig som är orolig. På sidan dagsattprataom.se finns information och råd till både barn och vuxna om våld och sexuella övergrepp mot barn. Sidan drivs av Stiftelsen Allmänna barnhuset.

Anonym stödchatt för samiska killar

Varannan tisdag (jämna veckor) klockan 19-21 kan du som är samisk kille chatta på killar.se. Det är en stödchatt som bemannas av samiska volontärer och du kan vara helt anonym. Det går bra att chatta om vad som helst. Stödchatten drivs av organisationen MÄN i samarbete med Kunskapsnätverket för samisk hälsa och Sáminuorra.

Organisationer och jourer som kan hjälpa

Girku SOS / Kyrkans SOS
Svenska kyrkan driver Girku SOS i samarbete med norska Kirkens SOS. Girku SOS är en samtalsjour på nordsamiska. Dessutom driver Kyrkans SOS både allmänna jourer och särskilda jourer för regnbågspersoner och unga.

Jourhavande medmänniska
Jourhavande medmänniska finns för dig som behöver prata med någon under den tid på dygnet då många inte är vakna. Du kan chatta eller ringa 08-702 16 80.

Jourhavande präst
Jourhavande präst är öppen för alla som behöver medmänskligt stöd på natten. Den som svarar har tystnadsplikt och du är anonym. Ring 112 och be om att få prata med jourhavande präst. Du kan också chatta eller skriva brev.

Självmordslinjen
Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Självmordslinjen nås via chatt eller på telefon 90101. De har öppet dygnet runt. Vid akut självmordsrisk ring 112.

Spes
Stödlinje för dig som förlorat någon i självmord. Ring 020-18 18 00.

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för sig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Även anhöriga och andra närstående kan ringa. Den bemannas av sjuksköterskor och socionomer och har öppet dygnet runt. Ring 020-50 50 50.

BRIS
BRIS har öppet dygnet runt för dig upp till 18 år. Du kan chatta eller ringa 116 111. BRIS har också en vuxentelefon för dig som behöver stöd och råd i frågor som rör barn. Du når Bris vuxentelefon på 077-150 50 50.

Livslinjen
Livslinjen är till för dig mellan 16-25 år som vill chatta med en vuxen. Chatten är öppen på kvällstid torsdag till söndag.

Umo
Umo är en webbplats för dig som är mellan 13-25 år. Här kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

Killar.se
Killar.se är en stödsida för alla som identifierar sig som killar och är mellan 10-25 år. De har en anonym stödchatt som är bemannad söndag till torsdag kl.19-21. Varannan tisdag (jämna veckor) kan du välja att chatta med samiska volontärer.

Tjejzonen
Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. De vänder sig till tjejer mellan 10- 25 år. De har en stödchatt som är öppen alla dagar kl.20-22. Dessutom har de en särskild ätstörningschatt.

Maskrosbarn
Maskrosbarn erbjuder stöd via chatt för dig som har en förälder som har missbruk, mår psykiskt dåligt, eller som utsätter dig för våld. Chatten bemannas av vuxna med egen erfarenhet av att växa upp med en förälder som har problem. Chatten är öppen torsdag till söndag på kvällstid.

Äldrelinjen
Äldrelinjen vänder sig till dig som är äldre och mår psykiskt dåligt eller längtar efter någon att prata med. Linjen bemannas av volontärer och nås på 020-22 22 33.

Anhöriglinjen
Anhöriglinjen bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. Ring 0200-239 500.

Alkohollinjen
Alkohollinjen finns för dig som önskar stöd i att förändra dina alkoholvanor. De har öppet varje helgfri vardag. Ring 020-84 44 48.

Regnbågslinjen
Regnbågslinjen riktar sig till dig som definierar dig inom HBTQI-spektrumet, till anhöriga, närstående och allierade till HBTQI-personer. Linjen är öppen varje torsdag kl.16-21. Ring 0770-55 00 10.

Transammans
Transammans är ett nationellt förbund för transpersoner och deras närstående.