Skip to content

17 mars 2023

Utvecklingsprogram för förbättrad arbetsmiljö och hälsa i samebyn

Under våren startar Kunskapsnätverket för samisk hälsa i samarbete med SSR ett utvecklingsprogram för samebyar som vill förbättra sin arbetsmiljö och därmed sina medlemmars hälsa. Programmet leds av utvecklingscoach Mari Ramnek.

Programmet ger:

  • förbättrad kommunikation i samebyn
  • ökad teamkänsla och förbättrad arbetsmiljö
  • strukturerat stöd att samtala om komplexa frågor
  • ökad förståelse för människors olika behov och förutsättningar

 

Läs mer och skicka in en intresseanmälan här.