Skip to content

Välkommen till Kunskapsnätverket för samisk hälsa!

Vi jobbar för samers rätt till en god hälsa och vård på lika villkor i Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Läs mer

Våra evenemang

Vi anordnar kurser, seminarier och konferenser för både vårdpersonal och samisk allmänhet. Här kan du läsa om de evenemang som vi erbjuder just nu.

Utvecklingsprogram för förbättrad arbetsmiljö och hälsa i samebyn

Läs mer
Foto: Carl Johan Utsi

| On-line

INSTÄLLD! Digital kurs i Första hjälpen till psykisk hälsa

Läs mer
Foto: Carl Johan Utsi

| On-line

Digital kurs i Första hjälpen till psykisk hälsa

Läs mer

E-utbildning i samisk kulturkompetens för vårdpersonal

För att vårdmötet ska bli bra är det viktigt att vårdpersonalen har relevant kulturkompetens. För att möta detta behov har vi tagit fram en e-utbildning. Den är gratis och passar de flesta som möter samer i sitt arbete.

E-utbildning

Strategi för samisk hälsa – en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-2030

Samtliga regioner i vårt samarbete har antagit vår strategi för samisk hälsa. Strategin har som mål att uppnå en kulturanpassad hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket i Sverige. Detta är vår karta under de närmaste åren.

Läs mer